" ႏို၀င္ဘာေမ "

|

စိတ္ကူးအရင့္အမာနဲ ့
သူ ့ပံုရိပ္တနင့္တပိုးထမ္းထားရတာ
ကမာၻ ့လံုး၀န္းမႈထက္ပိုေလးတယ္ . . . . .

ဘယ္လိုရာသီခြင္မ်ိဳးမွၿမိဳ ့တံခါးကပြင့္မွာလဲ
" ၀ " လံုး၀င္စားသလို
ကိုကဘဲေကြးစက္၀ိုင္းညႊတ္
မုေယာပြင့္ေလးေတြနဲ ့ၿဖိဳဖ်က္ခ်လိုက္တယ္ . . . . .

အလွဘုရားမေလး
တိုက္ခတ္ရင္ ယိမ္းႏႊဲ ့ၿပဖို ့
အိပ္မက္ေတြစိုက္ေနတာမဟုတ္ဘူး . . . . .

ကိုယ့္ရူးသြပ္မႈနဲ ့ကိုယ္လတ္ဆတ္
မင္းေပးမဲ့ ေမွ်ာ္စင္တန္းအတြက္
စိမ္းလန္း တတ္ေနၿပီ . . . . .

" ဒီ " . . . ေႏြလက္က်န္နဲ ့
ငါ့ၿပည္ေတာ္ၿပန္လမ္းမွာ
ပန္းေတြပြင့္ပါေစ . . . . .