" စိတ္ကူးထဲကဆႏၵ "

|

ပါးစပ္မရွိတဲ.ႏွလံုးသားက
သူေၿပာခ်င္တာကို
မ်က္လံုးေတြနဲ. ေၿပာခဲ.တယ္...

စကားလံုးမရွိတဲ. ေကာင္းကင္က
သူေၿပာခ်င္တာကို
မိုးစက္ေတြနဲ. ေၿပာခဲ.တယ္...

ကာရန္မရွိတဲ.ကဗ်ာေတြက
သူေၿပာခ်င္တာကို
Hip Hop ဂီတအၿဖစ္နဲ. ေၿပာခဲ.တယ္...

နားလည္ရခက္တဲ.သူက
သူေၿပာခ်င္တာကို
ရိုးရိူးေလးဘဲေၿပာခဲ.တယ္...။...။

(၁.၉.၀ရ)