" ဒီဇင္ဘာ "

|အလင္းေ၀ရင္ ေနခေပမယ့္
ေဆာင္းခုိခ်င္တဲ့ထီးကေလးေၿခြရင္
ဘယ္သူ ့ရင္ခြင္ေပၚ " ေၾကြ " မလဲ . . . . .

ဒီဆံခ်ည္မွ်င္မွာ
ဆီးႏွင္းစက္ေလးေတြ ေ၀့၀ဲဖူးပြင့္လိုက္ေတာ့မွ
ဒီဇင္ဘာကိုေက်းဇူးတင္မိတယ္ . . . . .

တခါတေလေတြးၾကည့္မိတယ္
ေဆာင္းမွာႏွင္းေခါင္သလို
တခါတရံေတာ့
ဒီဇင္ဘာကိုေၾကးစားဆန္ၾကည့္ခ်င္တယ္ . . . . .

အပူေငြ ့ေၾကာင့္ အရည္ေပ်ာ္သြားမွာ
မစိုးရိမ္မိဘူး . . . . .

မိုးတိမ္မွာၿမဴခိုးဖြဲ ့သီၿပီး
ႏွင္းမုန္တိုင္းအၿဖစ္သက္ေရာက္တဲ့အခါ
ငါ့ေၾကာင့္ မင္းႏွလံုးသားေလးေအးခဲသြားမွာဘဲစိုးတယ္ . . . . .